Repertoár

Bož­ská Sarah

Iva Jan­žu­ro­vá v roli slav­né hereč­ky Sarah Bernhardt.

Autor: John Murrell
Režie: Ali­ce Nellis
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Igor Orozo­vič
Scénografie: Matěj Cibul­ka
Kostýmy: Kate­ři­na Štefková
Hudba: Jan Ponoc­ný
Překlad: Alice Nellis
Foto: Robert Vano
Délka: 125 minut + přestávka
Premiéra: 15. 12. 2015
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie Drama

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C320,-

Komor­ní kome­di­ál­ně ladě­ná hra o něko­li­ka dnech na sklon­ku živo­ta hereč­ky Sáry Ber­nhar­d­to­vé, legen­dy fran­couz­ské­ho diva­dla, ve spo­leč­nos­ti jedi­né­ho muže — odda­né­ho tajem­ní­ka Geor­gea Pitoua. Gro­tesk­ní i jíma­vé roz­ho­vo­ry již nemo­hou­cí a nemoc­né hereč­ky s tajem­ní­kem, kte­rý trpě­li­vě sná­ší její roz­ma­ry i haš­te­ři­vost, ote­ví­ra­jí nejen pou­ta­vý pohled na svět pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, ale pře­de­vším do osa­mě­lé duše vel­ké osob­nos­ti svě­to­vé­ho divadla…

Recenze:

Bož­ská Sarah Janžurová
27. 12. 2015, ceskatelevize.cz, Marie Třešňáková