Repertoár

Bosé nohy v parku

Roman­tic­ká kome­die nejen o lásce.

Autor: Neil Simon
Režie: Kate­ři­na Iváková
Hrají: Vero­ni­ka Freimanová, Rudolf Hru­šín­ský st., Anna Linhar­to­vá, Radúz Mácha
Kostýmy: Anna Linhar­to­vá
Překlad: Kateřina Iváková
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 16. 01. 2016
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C320,-

Líbán­ky skon­či­ly a mla­dí novo­man­že­lé se vydá­va­jí na dlou­hou trať kaž­do­den­ní ruti­ny a začí­na­jí si budo­vat spo­leč­né hníz­deč­ko lás­ky. Jde o to, jak pře­žít prv­ní spo­leč­nou noc v neza­ří­ze­ném bytě. A násled­ně si odbýt setká­ní s její kon­zer­va­tiv­ní mat­kou a exo­tic­kým sou­se­dem, suk­nič­ká­řem. Oprav­do­vý křest ohněm.

Skvě­lá podí­va­ná na prv­ní tra­ble novo­man­že­lů, kde to s vti­pem a nad­hle­dem zkrát­ka správ­ně jis­kří, ať už se háda­jí či milují.