Repertoár

Bolek Onli­ne

Živý pře­nos z Diva­dla Bol­ka Polív­ky s hosty.

Moderátor: Bolek Polív­ka
Hosté: Hana Ulrych­o­vá, Petr Ulrych, Josef Klí­ma, Kate­ři­na Štruncová
Délka: 45 minut bez přestávky

Bolek Polív­ka vám spo­leč­ně se svý­mi hos­ty opět zpří­jem­ní páteč­ní pod­ve­čer vyprá­vě­ním o živo­tě a vese­lý­mi his­tor­ka­mi ze zákulisí.
Zakou­pe­ním dob­ro­vol­né vstu­pen­ky na „PŘEDSTAVENÍ O NIČEM“ může­te pod­po­řit naše diva­dlo. Hod­no­ta zakou­pe­né vstu­pen­ky vám bude ode­čte­na při příš­tím náku­pu v pokladně.
👉 Vstu­pen­ky: https://bit.ly/predstavenionicem
——————
Vysí­lat bude­me na:
Face­boo­ku — Diva­dlo Bol­ka Polívky
Instagra­mu — https://www.instagram.com/divadlo_bolka_polivky
You­Tu­be — https://www.youtube.com/divadlobolkapolivky
——————
Pokud bys­te se roz­hod­li pod­po­řit naše diva­dlo, může­te si zakou­pit vstu­pen­ky na „PŘEDSTAVENÍ O NIČEM“: https://bit.ly/predstavenionicem
Hod­no­ta zakou­pe­né vstu­pen­ky vám bude ode­čte­na při příš­tím náku­pu v pokladně.

Děku­je­me za pod­po­ru. Věří­me, že už brzy vám to všem vynahradíme.
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky