Repertoár

Ani spo­lu, ani bez sebe

Jejich byty dělí jen pár met­rů spo­leč­né chod­by, ovšem oni dva jako by žili každý…

Autor: Fab­ri­ce Roger-Lacan
Režie: Lída Enge­lo­vá
Hrají: Jana Pau­lo­vá, David Sucha­ří­pa
Délka: 115 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A610,- Sektor B560,- Sektor C300,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nejbližší představení:

Jejich byty dělí jen pár met­rů spo­leč­né chod­by, ovšem oni dva jako by žili kaž­dý na jiné pla­ne­tě. Ona – reno­mo­va­ná psy­cho­lož­ka, on – mana­žer mar­ke­tingu. Shod­nout se doká­žou jen na jedi­ném: že toho dru­hé­ho pros­tě nemů­žou vystát. Jen­že pod kaž­do­den­ní­mi slov­ní­mi pře­střel­ka­mi a doha­dy pro­sví­tá cit, kte­rý si oba dva zpr­vu odmí­ta­jí při­znat… Nikdo z nás pře­ce nechce zůstat sám a jak zná­mo, pro­ti­kla­dy se přitahují!