Repertoár

3 ver­ze života

Kome­die zná­mé fran­couz­ské autorky.

Autor: Yas­mi­na Reza
Režie: Tho­mas Zielinski
Hrají: Lin­da Rybová, David Pra­chař, Igor Chme­la, Jana Janě­ko­vá ml.
Překlad: Michal Lázňovský
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 22. 01. 2014
Divadlo: Divadlo Verze
Komedie

Cena

Sektor A520,- Sektor B490,-

Dva man­žel­ské páry pro­ži­jí během jed­no­ho veče­ra tři vari­an­ty téhož večír­ku a divá­ci tak mohou nahléd­nout do život­ních situ­a­cí, kte­ré jsou výsled­kem těch­to náhod­ných posu­nů. Je to jako v živo­tě, kdy sta­čí jed­no špat­ně zvo­le­né slo­vo ve špat­nou chví­li a je všech­no jinak.