Pravidla letní scény

Představení na Letní scéně Divadla Bolka Polívky na nádvoří Staré radnice začínají ve 20.00 hodin. Vstup na nádvoří je umožněn vždy 30 minut před začátkem představení.

Pravidla pořadatele při nepříznivém počasí

1. Představení se konají i za slabého deště. Diváci si mohou přinést vlastní pláštěnky (v případě potřeby budou pláštěnky k zakoupení na místě).

2. Informace o konání představení ve velmi nepříznivém počasí (silný a vytrvalý déšť doprovázený bouřkou, vichřice, krupobití) obdrží diváci přímo na místě konání, případně SMS zprávou, zadají-li při koupi vstupenek tento kontaktní údaj. Představení se nikdy neruší předem, a to ani v případě negativní předpovědi počasí.

3. Prší-li v době začátku představení, vyhrazuje si pořadatel právo začátek představení posunout nebo představení přerušit.

4. Pokud je představení zrušeno z důvodu velmi nepříznivého počasí do 60 odehraných minut, vzniká divákům nárok na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenek na jiné představení dle vlastního výběru, a to v místě zakoupení vstupenky nejdříve druhý den po představení.

5. Pokud je představení zrušeno po více než 60 odehraných minutách, nárok na vrácení / výměnu vstupenek zaniká.

6. V hledišti platí přísný zákaz používání deštníků z důvodu zajištění viditelnosti pro každého diváka.

Dodatečné informace

1. Doporučujeme zvolit teplejší oblečení a vhodnou obuv. Večery bývají chladné.

2. V celém areálu nádvoří platí přísný zákaz kouření.

3. Během představení je zakázáno používat mobilní telefony, pořizovat audio-vizuální záznam nebo fotografovat.

4. Po zahájení představení zaniká pozdě příchozím divákům nárok na zakoupená místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.

5. Nádvoří je přístupné i pro osoby s omezenou možností pohybu.

6. Prodej vstupenek probíhá v pokladně Divadla Bolka Polívky, v prodejní síti GoOut nebo na místě vždy hodinu před začátkem představení.