Pravidla Letní scény

Představení konaná na Letních scénách Divadla Bolka Polívky v Mikulově, Brně a ve Slavkově u Brna začínají ve 20.00 hodin. Vstup na místa konání je umožněn vždy 30 minut před začátkem představení.

Pravidla pořadatele při nepříznivém počasí

 1. Představení se konají i za slabého deště. Diváci si mohou přinést vlastní pláštěnky (v případě potřeby budou pláštěnky k zakoupení na místě).
 2. Informace o konání představení ve velmi nepříznivém počasí (silný a vytrvalý déšť doprovázený bouřkou, vichřice, krupobití) obdrží diváci přímo na místě konání, případně SMS zprávou, zadají-li při koupi vstupenek tento kontaktní údaj. Představení se nikdy neruší předem, a to ani v případě negativní předpovědi počasí.
 3. Prší-li v době začátku představení, vyhrazuje si pořadatel právo začátek představení posunout nebo představení přerušit.
 4. Pokud je představení zrušeno z důvodu velmi nepříznivého počasí do 60 odehraných minut, vzniká divákům nárok na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenek na jiné představení dle vlastního výběru, a to v místě zakoupení vstupenky nejdříve druhý den po představení.
 5. Pokud je představení zrušeno po více než 60 odehraných minutách, nárok na vrácení / výměnu vstupenek zaniká.
 6. V hledišti platí přísný zákaz používání deštníků z důvodu zajištění viditelnosti pro každého diváka.

Dodatečné informace

 1. Doporučujeme zvolit teplejší oblečení a vhodnou obuv. Večery bývají chladné.
 2. V celém areálu nádvoří platí přísný zákaz kouření.
 3. Během představení je zakázáno používat mobilní telefony, pořizovat audio-vizuální záznam nebo fotografovat.
 4. Po zahájení představení zaniká pozdě příchozím divákům nárok na zakoupená místa a budou usazeni podle pokynů pořadatele.
 5. Nádvoří je přístupné i pro osoby s omezenou možností pohybu.
 6. Prodej vstupenek probíhá v pokladně Divadla Bolka Polívky, v prodejní síti GoOut nebo na místě vždy hodinu před začátkem představení.