Podcasty

Příští zastáv­ka: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, host: Vero­ni­ka Žilková

26. 7. 2021

Uzná­va­ná čes­ká hereč­ka, peda­gož­ka a drži­tel­ka Čes­ké­ho lva za film Zapo­me­nu­té svět­lo Vero­ni­ka Strop­nic­ká Žil­ko­vá se před časem vrá­ti­la z Izra­e­le a zno­vu začí­ná hrát diva­dlo. Prv­ní hrou, kte­rou po návra­tu nazkou­še­la, je S lás­kou Mary v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Proč měla z Bol­ka Polív­ky strach? Jak dnes hod­no­tí své mateř­ství během herec­ké karie­ry? A kde při­šla k myš­len­ce cvi­čit na Instagramu?

Uvá­dí: Jakub Adámek