Lidé

pro­fe­si­o­nál­ní část Vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru ONDRÁŠ