Lidé

Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Niko­la Ďuri­co­vá / Mar­ti­na Čer­ná, Kryš­tof Mali­ňák, Dana Bar­tůň­ko­vá / Bar­bo­ra Graf­ne­tro­vá, Moni­ka Hla­do­vá / Jiří Krejčí