Lidé

Pavol Seriš, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, kape­la Klaunica