Herci

Ondřej Klíč

Vystu­do­val diva­del­ní dra­ma­tur­gii na JAMU. Po stu­diu pra­co­val 5 let v Diva­dle Polár­ka jako hra­jí­cí tech­nik, pří­le­ži­tost­ný scé­náris­ta a vedou­cí dět­ské­ho studia.
Dří­ve vystu­po­val v hudeb­ní kape­le Jap­ka, nyní je čle­nem kape­ly Gary Edwards and The Statement.
S Micha­lem Cho­van­cem tvo­ří klaun­ské duo Břé­ťa a Čeněk, jejichž slo­ga­nem je: „Chtě­li být Lau­re­lem a Har­dym, ale zůsta­li Břé­ťou a Čeň­kem.“ Spo­leč­ně s Micha­lem Cho­van­cem se sta­li nástup­ci Bari­na a Fretti­ho v Manéži Bol­ka Polív­ky.
Od roku 2010 pra­cu­je jako zdra­vot­ní klaun, učí na JAMU v Ate­li­é­ru diva­dlo a výcho­va a je dra­ma­tur­gem Tell or Show.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Šašek a syn
Letem soko­lím
Re-kaba­ret
Re-kaba­ret Re:publika