Lidé

Jit­ka Jež­ko­vá / Lada Jelín­ko­vá, Karel Zima / Lukáš Rous, Eliš­ka Nezva­lo­vá, Zde­něk Maryš­ka / Zde­něk Palusga