Lidé

Gab­rie­la Míčo­vá, Pet­ra Špindle­ro­vá, Danie­la Cho­dě­ro­vá / Klá­ra Apo­le­ná­řo­vá, Ale­na Hlad­ká / Anež­ka Ruse­vo­vá, Anna Strop­nic­ká / Hana Kus­n­je­ro­vá, Natá­lie Tichán­ko­vá / Alž­bě­ta Vaculčiaková