Lidé

Anna Strop­nic­ká / Hana Kus­n­je­ro­vá, Anež­ka Ruse­vo­vá / Ale­na Hlad­ká, Natá­lie Tichán­ko­vá / Mila­da Vyhnál­ko­vá / Alž­bě­ta Vacul­či­a­ko­vá, Gab­rie­la Míčo­vá / Hana Hal­ber­sta­dt, Pav­la Vitáz­ko­vá, Klá­ra Apo­le­ná­řo­vá / Gab­rie­la Štefanová