Aktuality

PŘEDPRODEJ NA PROSINEC

21. 9. 2022

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je pro­sin­co­vá před­sta­ve­ní! Před­pro­dej vstu­pe­nek na pro­si­nec byl dnes zahá­jen. Rádi bys­te vyrazili…

Více informací

SERIAL KILLER OPĚT V BRNĚ

20. 9. 2022

Během pěti dnů (20.–⁠25. 9. 2022) může­te vidět mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ry, sou­těž­ní tele­viz­ní i webo­vé snímky…

Více informací

S PRAVDOU VEN 14. 9. PŘELOŽENO NA 27. 1. 2023

14. 9. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní S prav­dou ven dne 14. 9. 2022 v 19:00 nebu­de z tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no a…

Více informací

ROUEN 44 13. 9. ZRUŠEN

12. 9. 2022

Váže­ní divá­ci, omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce, ale před­sta­ve­ní Rou­en 44 dne 13. 9. 2022 bude…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA LISTOPAD

31. 8. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, prázd­ni­ny a let­ní dovo­le­né kon­čí, ale není proč smut­nit, nao­pak máme…

Více informací

JAKUBÁK OPEN 2022

30. 8. 2022

Začá­tek diva­del­ní sezo­ny se kva­pem blí­ží a my bychom Vás chtě­li po dlou­hé covi­do­vé pauze…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA ŘÍJEN

10. 8. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, dnes od 10:00 spouš­tí­me před­pro­dej vstu­pe­nek na říj­no­vá před­sta­ve­ní a protože…

Více informací

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ 10. 8. ZRUŠENO

27. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Ote­vře­né man­žel­ství dne 10. 8. 2022 nebu­de z pro­­­voz­­ně-tech­­nic­­kých důvo­du ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá…

Více informací

DROBEČKY Z PERNÍKU 27. 7. ZRUŠENY

25. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Dro­beč­ky z per­ní­ku dne 27. 7. 2022 v 20:30 nebu­de ode­hrá­no z důvo­du náh­le nemoci…

Více informací

SHIRLEY VALENTINE 25. 7. ZRUŠENA

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne dne 25. 7. 2022 v 20:00 nebu­de ode­hrá­no z důvo­du náh­le nemoci…

Více informací
Starší aktuality