Aktuality

KLAMSTVO 30. 5. 2022 ZRUŠENO

27. 5. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Klam­stvo dne 30. 5. 2022 nebu­de z pro­voz­ně — tech­nic­kých důvo­dů na straně…

Více informací

MOJE HRA 12. 8. 2022 ZRUŠENA

13. 5. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Moje hra dne 12. 8. 2022 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá…

Více informací

MALÝ PRINC 9. 5. PŘELOŽEN NA 29. 9. 2022

9. 5. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Malý princ 9.  5. 2022 nebu­de z důvo­du nemo­ci v sou­bo­ru ode­hrá­no. Náhrad­ní termín…

Více informací

Fes­ti­val Ženy ženám

29. 4. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, zve­me Vás na kaž­do­roč­ní fes­ti­val Ženy ženám (a odváž­ným mužům), který…

Více informací

MUŽSKÉ ODDELENIE 4. 4. ZRUŠENO

31. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Muž­ské odde­le­nie 4. 4. nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstu­pen­ky je…

Více informací

PŘECHÁZENÍ 2. 4. ZRUŠENO

28. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pře­chá­ze­ní nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstu­pen­ky je mož­né vymě­nit za…

Více informací

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO 23. 3. PŘELOŽENO NA 20. 10. 2022

23. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho 23. 3. 2022 nebu­de z důvo­du nemoci…

Více informací

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO 24. 3. ZMĚNA TITULU

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho 24. 3. 2022 nebu­de z důvo­du nemo­ci v souboru…

Více informací

DNA 22. 3. PŘELOŽENO NA 25. 10. 2022

22. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní DNA 22. 3. 2022 nebu­de z důvo­du nemo­ci v sou­bo­ru ode­hrá­no. Náhrad­ní termín…

Více informací

DNA 21. 3. PŘELOŽENO NA 2. 9. 2022

21. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní DNA 21. 3. 2022 nebu­de z důvo­du náh­lé zdra­vot­ní indis­po­zi­ce v sou­bo­ru odehráno.…

Více informací
Starší aktuality