Aktuality

ZMĚNY TERMÍNŮ: 1. 4. / 3. 4. / 7. 5 / 27. 5.

28. 2. 2023

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní 1. 4. 2023 v 19:00 Kati bude z orga­ni­zač­ních důvo­du pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 25. 5. 2023.

před­sta­ve­ní 3. 4. 2023 v 19:00 Kati bude z orga­ni­zač­ních důvo­du pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 26. 5. 2023.

před­sta­ve­ní 27. 5. 2023 v 19:00 Rebel­ky bude z orga­ni­zač­ních důvo­du pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 7. 5. 2023.

před­sta­ve­ní 7. 5. 2023 v 19:00 Biosto­ry bude z orga­ni­zač­ních důvo­du pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 27. 5. 2023.

Vstu­pen­ky na ten­to ter­mín zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 10. 3. 2023 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám krás­né dny

Diva­dlo Bol­ka Polívky