Aktuality

ŽIVÝ STREAM S RADIMEM FIALOU

18. 11. 2020

Milí divá­ci,

i ten­to týden pokra­ču­je­me v sérii živých vysí­lá­ní na diva­del­ním Instagra­mu.
Tuto sobo­tu 21. 11. 2020 od 19 hodin se vám pro­střed­nic­tvím naše­ho účtu při­hlá­sí herec Radim Fia­la. Radi­ma může­te na prk­nech Diva­dla Bol­ka Polív­ky vídat v roli paní Outě­cho­vé v legen­dár­ní hře Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho a vel­mi popu­lár­ní je také jako MUDr. Petr Hanák ze seri­á­lu Ordi­na­ce v růžo­vé zahra­dě.
Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky, ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!
Těší­me se na Vás!