Aktuality

ŽIVÝ STREAM S MARTINEM HOFMANNEM

15. 12. 2020

Milí divá­ci,

před­vá­noč­ní sobo­ta 19. pro­sin­ce bude pat­řit dal­ší­mu živé­mu vysí­lá­ní pro­střed­nic­tvím diva­del­ní­ho Instagra­mu.
Ten­to­krát se od 19:00 může­te těšit na oblí­be­né­ho her­ce Mar­ti­na Hof­man­na.

Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky, ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!
Těší­me se na Vás!