Aktuality

ŽIVÝ STREAM S BOLKEM POLÍVKOU

5. 1. 2021

Milí divá­ci,

i v novém roce se může­te těšit na pokra­čo­vá­ní živých stre­a­mů na diva­del­ním Instagra­mu. Prv­ní letoš­ní vysí­lá­ní se usku­teč­ní ve čtvr­tek 7. led­na od 19 hodin a na vaše otáz­ky bude odpo­ví­dat prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka.
Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky, ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!
Těší­me se na Vás!

Foto: Petr Kurečka