Aktuality

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ JEFA KRATOCHVILA A JAKUBA JÍRY 25. 3. 2024

13. 3. 2024

Zve­me Vás na výsta­vu foto­gra­fií Jefa Kra­to­chvi­la a Jaku­ba Jíry.

Ver­ni­sáž pro­běh­ne 25. 3. v 17:00 v Gale­rii u dvou Polívků. 

Těší­me se na Vás.