Aktuality

VÁNOČNÍ BALÍČKY

4. 12. 2023

Váže­ní diváci,

s vánoč­ním časem při­chá­zí do našich srd­cí ta nej­krás­něj­ší magie v roce. Neví­te, jak bys­te potě­ši­li své milé? Štěd­rý den se už sko­ky blí­ží, a pro­to jsme pro vás při­pra­vi­li Vánoč­ní balíčky.

🌟 Balí­ček č. 1 obsa­hu­je 2 vstu­pen­ky na Katy, 2 vstu­pen­ky na Fich­tl. Bonus zdar­ma: pro­gra­my před­sta­ve­ní, dár­ko­vý pou­kaz v hod­no­tě 200 Kč na dal­ší vstu­pen­ky do diva­dla včet­ně Let­ní scé­ny. Cena balíč­ku je 2420 Kč
🌟 Balí­ček č. 2 obsa­hu­je 2 vstu­pen­ky na Katy, 2 vstu­pen­ky na Oheň a popel. Bonus zdar­ma: pro­gra­my před­sta­ve­ní, dár­ko­vý pou­kaz v hod­no­tě 200 Kč na dal­ší vstu­pen­ky do diva­dla včet­ně Let­ní scé­ny. Cena balíč­ku je 2400 Kč

Dár­ko­vé balíč­ky je mož­né zakou­pit na poklad­nách diva­dla. Nemu­sí­te už pře­mýš­let nad tím, co vybrat.

Své blíz­ké může­te obda­ro­vat také dár­ko­vým pou­ka­zem do Diva­dla Bol­ka Polív­ky, jehož výši si určí­te sami.

Pře­je­me krás­ný advent­ní čas,

Diva­dlo Bol­ka Polívky