Aktuality

SERIAL KILLER OPĚT V BRNĚ

20. 9. 2022

Během pěti dnů (20.–⁠25. 9. 2022) může­te vidět mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ry, sou­těž­ní tele­viz­ní i webo­vé sním­ky a dal­ší seri­á­lo­vé lahůd­ky. U pro­mí­tá­ní nebu­de chy­bět čer­ve­ný kobe­rec ani samot­ní tvůr­ci seri­á­lů. Pro­jek­ce budou i u nás v diva­dle. Více na webu Serial Killer.