Aktuality

S lás­kou Mary 18. 9. pře­lo­že­no na 7. 12.

18. 9. 2023

Váže­ní diváci,
dneš­ní před­sta­ve­ní S lás­kou Mary (18. 9. 2023 v 19:00) je z orga­ni­zač­ních důvo­dů pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 7. 12. 2023 v 19:00, Děl­nic­ký dům Židenice.
Vstu­pen­ky na ten­to ter­mín zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní datum nevy­ho­vu­je, může­te si vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní, nej­poz­dě­ji však do 30. 10. 2023.
Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky