Aktuality

Rozhovor s ředitelem Divadla Bolka Polívky Ondřejem Chalupským o současné situaci

22. 4. 2020

Jaký dopad má na Divadlo Bolka Polívky současná situace?

První opatření vlády na nás dopadla 10. března, kdy jsme museli přestat hrát, rušili jsme první představení a hledali pro ně náhradní termíny na podzim 2020. Tyto posuny ale není možné dělat do nekonečna, takže nás brzy čeká rozhodnutí o zrušení výrazné části programu bez náhrady a tedy i vracení vstupného. S tím samozřejmě rostou naše ztráty. Jsme soukromé divadlo bez stálé subvence, z příjmů ze vstupného jsme schopni pokrýt náklady spojené s večerním představením a také provozní náklady, jako jsou mzdy, které nedosahují výše ani průměrné mzdy v ČR, nájmy, služby, propagaci apod.

Přestože si plně uvědomujeme naléhavost vzniklé situace a nutnost akutně ji řešit, pozastavujeme se nad tím, že přijatá opatření nejsou systémová. Pomineme-li přímé ekonomické důsledky pro DBP, jsou zde další derivátní efekty spolupracujících subjektů a jednotlivců. Pro územně správními celky nezřizované nezávislé subjekty totiž není existenčně a ekonomicky možné zaměstnávat umělecký soubor a technické pracovníky na pozici osvětlovač a zvukař. Příjmy pracovníků na těchto postech jsou přímo závislé na odehrané repríze konkrétních inscenací. Snažíme se tedy připravit na několik variant našeho dalšího fungování. 

Jakým způsobem teď Divadlo Bolka Polívky funguje?

Chtěli bychom velmi poděkovat divákům, kteří nás podporují a rozhodli se, že nechtějí vrátit vstupné za zrušená představení. Situaci chápou, netlačí na nás a zajímají se, jak by mohli naše divadlo ještě podpořit.  Snažíme se s nimi spojit přes live stream na našem Facebooku, YouTube kanálu a také na MALL.TV. Každý pátek vysíláme živě program Bolek online, v němž principál divadla Bolek Polívka rozmlouvá se svými hosty.

Budete moci čerpat nějakou finanční podporu (např. od města) nebo se vám již podařilo získat příspěvky z dobrovolných darů?

Spustili jsme veřejnou sbírku na platformě Donio.cz a jsme součástí projektu ticketingové platformy GoOut Vstupenka na NIC 2020. Město Brno nás oslovilo, abychom připomínkovali dotační program, který by měl pomoci kulturním institucím. Zatím máme od města odloženou splatnost nájmu, což deficit neřeší, ale aspoň trochu pomůže k udržení cash flow a třeba se podaří najít i jiná, více funkční řešení. Radní pro kulturu města Brna Ing. Marek Fišer a náměstek primátorky Tomáš Koláčný s námi komunikují, zdá se nám, že vnímavě hledají řešení a snaží se nám všem v kultuře – i v nezřizované sféře pomoci. Ta řešení nejsou snadná, protože vláda nechává kraje i města v tomto dost na holičkách.

Od 8. 6. by teoreticky mohla znovu otevřít první divadla a fungovat ve velmi omezeném provozu, vzhledem k plánovanému uvolnění některých opatření. Plánujete hrát nebo zkoušet?

Vládní nařízení o znovuotevření divadel a kulturních akcí od 8. 6. 2020 je pro nás informačně nedostatečné, a tedy velmi těžko se na jeho základě staví nějaký konkrétní plán. V původním schématu byla divadla ve zvláštní odrážce bez dalšího doplnění a o dvě odrážky níže je, že budou povoleny kulturní akce do 50 osob. Tyto dvě odrážky spolu podle nás logicky souvisí, přestože to tak ve vládní prezentaci úplně nevypadalo. 

Pokud spolu souvisí, není blíže určeno, zda v počtu 50 osob je zahrnut i personál divadla.  Maximální limit 50 osob (ať už včetně personálu, nebo jen diváků), znamená pro většinu divadel navýšení provozních nákladů o denní služby divákům (odměny pro uvaděčky, pracovníky úklidu, jevištního personálu, pokladny atp.) a samozřejmě náklady na herecké honoráře. Proti tomu stojí výnos z tržby ze vstupného od několika málo platících diváků, který rozhodně nemůže pokrýt s otevřením divadel spojené navýšení denních nákladů. Ve zkratce řečeno, pokud se máme řídit tímto vládním nařízením, nemá z ekonomického pohledu smysl divadla veřejnosti vůbec otevírat. 

Zkoušet je samozřejmě možné a předpokládáme, že to půjde již dříve než od 8. 6. (alespoň pro menší divadla). Zkoušení ale závisí i na jiných skutečnostech (například na závazcích herců, kterým se nyní vše posouvá v čase a není tedy téměř možné nic nového plánovat, zejména pokud divadla nemají herce v úvazku, tak jako je to v našem případě).

Doufáme, že vládní plán se bude v nejbližší době konkretizovat a velmi bychom uvítali, pokud by při konkretizaci tohoto vládního nařízení došlo ke konzultacím alespoň se zástupci asociací, ve kterých se divadla sdružují. V opačném případě se obáváme, že vznikne jen plán pro plán, který nebude v praxi realizovatelný.

Je možné, že nakonec budete muset přistoupit k razantním opatřením, jako je propouštění umělců ze souboru a podobně?

Vlastní umělecký soubor nemáme, naše stálé zaměstnance se snažíme udržet. Nikoho propouštět nechceme. Jsme rádi, že určitá kompenzační opatření, zdá se, bude možné realizovat. Spolupracujeme také s velkým počtem živnostníků a OSVČ a pro ty situace není jednoduchá, ne na všechny se vládní opatření vztahují a nebude snadné jim pomoci. Děkujeme proto ještě jednou za podporu ze strany našich diváků a příznivců a věříme, že už brzy vám to všem vynahradíme, až se uvidíme opět v prostorách našeho divadla.