Aktuality

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘELOŽENÝCH PŘEDSTAVENÍ (COVID-19)

1. 9. 2020

Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti na náhrad­ní ter­mí­ny.

Pokud Vám náhrad­ní ter­mí­ny nevy­ho­vu­jí, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiný ter­mín (pokud je) nebo jiné před­sta­ve­ní v mís­tě zakou­pe­ní do 30. 6. 2020. Pro před­sta­ve­ní, kte­rá byla pře­lo­že­na na čer­ve­nec, je ter­mín řeše­ní refun­da­cí 15. červ­na 2020. Vstup­né za zru­še­ná před­sta­ve­ní Vám bude v mís­tě zakou­pe­ní vrá­ce­no na dár­ko­vý pou­kaz s plat­nos­tí jeden rok.
Vstu­pen­ky hra­ze­né onli­ne (včet­ně onli­ne plat­by přes Bene­fit Plus) je nut­né řešit přes pro­dej­ní sys­tém GoOut ([email protected]).

10. 3. THE NAKED TRUTH — ODHALENÁ PRAVDA — pře­lo­že­no na 11. 9. 2020
11. 3. HORSKÁ DRÁHA — pře­lo­že­no na 21. 9. 2020
12. 3. LORDI — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
13. 3. VYSAVAČ — pře­lo­že­no na 3. 10. 2020
13. 3. ČTENÍ KE KAFI — pře­lo­že­no na 19. 11. 2020 v 19.30
14. 3. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 20. 9. 2020 od 14.00
14. 3. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD — pře­lo­že­no na 28. 9. 2020 (zno­vu pře­lo­že­no na 18. 3. 2021)
15. 3. ŽENA ZA PULTEM 2 — pře­lo­že­no na 1. 7. 2020
16. 3. BIOSTORY — pře­lo­že­no na 10. 9. 2020
17. 3. HORSKÁ DRÁHA — pře­lo­že­no na 15. 12. 2020
18. 3. SEX PRO POKROČILÉ — pře­lo­že­no na 18. 1. 2021
19. 3. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA — pře­lo­že­no na 4. 10. 2020
20. 3. MANŽELSTVÍ V KOSTCE — pře­lo­že­no na 30. 10. 2020
21. 3. CAVEWOMAN — pře­lo­že­no na 24. 10. 2020 ve 14.00
21. 3. LETEM SOKOLÍM — pře­lo­že­no na 12. 12. 2020 ve 14.00
22. 3. KÁŤA A ŠKUBÁNEK — pře­lo­že­no na 6. 12. 2020 v 10.00
22. 3. CAVEWOMAN — pře­lo­že­no na 3. 1. 2021 v 19.00
22. 3. REBELKY — pře­lo­že­no na 29. 12. 2020
23. 3. PERSONY — pře­lo­že­no na 13. 9. 2020
24. 3. KLÍŠTĚ — pře­lo­že­no na 8. 12. 2020
25. 3. KLÍŠTĚ — pře­lo­že­no na 8. 9. 2020
26. 3. ŠAŠEK A SYN — pře­lo­že­no na 16. 11. 2020
27. 3. BAZAR PRO ZACHOVÁNÍ ÚSMĚVU — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
28. 3. ABY SE DĚTI DIVILY — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
28. 3. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 4. 9. 2020 v 19.00
28. 3. MADAME RUBINSTEIN — pře­lo­že­no na 22. 11. 2020
29. 3. ABY SE DĚTI DIVILY — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
29. 3. SMOLÍKOVI — pře­lo­že­no na 2. 7. 2020
30. 3. DNA — pře­lo­že­no na 5. 11. 2020
31. 3. DNA — pře­lo­že­no na 10. 12. 2020
1. 4. RE:KABARET RE:VUE — pře­lo­že­no na 29. 9. 2020
2. 4. SLÁVA STROJŮ A MĚST — pře­lo­že­no na 9. 9. 2020
3. 4. VĚRA — pře­lo­že­no na 30. 9. 2020
4. 4. LABUTÍ PRINCEZNA — pře­lo­že­no na 4. 10. 2020 v 10.00
4. 4. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 4. 7. 2020 ve 14.00
4. 4. HORSKÁ DRÁHA — pře­lo­že­no na 28. 10. 2020
5. 4. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 4. 7. 20202 v 17.00
5. 4. REBELKY — pře­lo­že­no na 15. 9. 2020
6. 4. ŠAŠEK A SYN — pře­lo­že­no na 1. 10. 2020
7. 4. DNA — pře­lo­že­no na 26. 10. 2020
8. 4. KLÍŠTĚ — pře­lo­že­no na 27. 10. 2020
9. 4. VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY — pře­lo­že­no na 4. 11. 2020 (ZMĚNA TITULU NA VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ)
10. 4. VESELÉ VELIKONOCE — pře­lo­že­no na 8. 11. 2020
11. 4. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH — pře­lo­že­no na 31. 10. 2020
12. 4. RUKOJMÍ BEZ RIZIKA — pře­lo­že­no na 10. 1. 2021
13. 4. CAVEWOMAN — pře­lo­že­no na 9. 11. 2020
14. 4. KLÁRA A BÁRA — pře­lo­že­no na 6. 11. 2020
15. 4. MANŽELSTVÍ V KOSTCE — pře­lo­že­no na 12. 11. 2020
16. 4. PŘÍZRAKY — pře­lo­že­no na 14. 11. 2020
17. 4. LAKOMEC — pře­lo­že­no na 27. 9. 2020
18. 4. ZATOULANÉ POHÁDKY — pře­lo­že­no na 7. 11. 2020 v 10.00
18. 4. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 3. 7. 2020 v 19.00
18. 4. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD — pře­lo­že­no na 29. 10. 2020
19. 4. PRÁSKNI DO BOT — pře­lo­že­no na 20. 11. 2020
20. 4. GEDEONŮV UZEL — pře­lo­že­no na 13. 1. 2021
21. 4. HRDÝ BUDŽES — pře­lo­že­no na 3. 11. 2020
22. 4. POZEMŠŤAN — pře­lo­že­no na 3. 9. 2020
22. 4. ČTENÍ KE KAFI — pře­lo­že­no na 30. 9. 2020 v 19.30
23. 4. ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI — pře­lo­že­no na 4. 12. 2020
24. 4. HORSKÁ DRÁHA — pře­lo­že­no na 28. 11. 2020
25. 4. ANIMUJTE S KRYSÁKY — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
25. 4. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 4. 7. 2020 ve 20.00
26. 4. VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
26. 4. ZKURVENÍ HAVLISTI — pře­lo­že­no na 19. 9. 2020 ve 14.00
26. 4. ŽENA ZA PULTEM 2 — pře­lo­že­no na 25. 11. 2020
27. 4. STARÉ DÁMY — zru­še­no bez náhra­dy
28. 4. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU — pře­lo­že­no na 3. 12. 2020
29. 4. REBELKY — pře­lo­že­no na 24. 10. 2020
30. 4. SRNKY — pře­lo­že­no na 20. 9. 2020
1. 5. OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ — pře­lo­že­no na 5. 9. 2020
2. 5. BEZ PŘEDSUDKŮ — pře­lo­že­no na 11. 11. 2020
3. 5. MANŽELSTVÍ V KOSTCE — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
3. 5. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH — pře­lo­že­no na 21. 11. 2020
4. 5. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 29. 11. 2020 ve 14.00
5. 5. MINDGAME — Líbez­né vyhlíd­ky — pře­lo­že­no na 2. 11. 2020
6. 5. BŮH MASAKRU — pře­lo­že­no na 11. 1. 2021
7. 5. DNA — pře­lo­že­no na 2. 9. 2020
8. 5. ŠAŠEK A SYN — pře­lo­že­no na 1. 9. 2020
9. 5. KÁŤA A ŠKUBÁNEK — pře­lo­že­no na 6. 12. 2020
9. 5. VĚRA — pře­lo­že­no na 12. 10. 2020
10. 5. KLUK Z PLAKÁTU — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
10. 5. 4 SESTRY — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
11. 5. ZAČÁTEK — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
12. 5. KLÍŠTĚ — pře­lo­že­no na 27. 11. 2020
13. 5. MÍNUS DVA — pře­lo­že­no na 30. 11. 2020
14. 5. SHIRLEY VALENTINE — pře­lo­že­no na 2. 12. 2020
15. 5. REBELKY — pře­lo­že­no na 16. 9. 2020
16. 5. ABY SE DĚTI DIVILY — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
16. 5. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 4. 9. 2020 v 19.00
17. 5. ABY SE DĚTI DIVILY — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
17. 5. CAVEWOMAN — pře­lo­že­no na 3. 1. 2021 ve 14.00
17. 5. DROBEČKY Z PERNÍKU — pře­lo­že­no na 19. 9. 2020
18. 5. COMMEDIA DELL’ARTE II. — pře­lo­že­no na 8. 2. 2021
19. 5. LETEM SOKOLÍM — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
20. 5. DUETY — pře­lo­že­no na 19. 1. 2021
21. 5. PRO TEBE COKOLIV — pře­lo­že­no na 22. 1. 2021
21. 5. ČTENÍ KE KAFI — pře­lo­že­no na 19. 11. 2020 v 19.30
22. 5. KLÁRA A BÁRA — pře­lo­že­no na 1. 12. 2020
23. 5. CAVEMAN — pře­lo­že­no na 25. 10. 2020 ve 14.00
23. 5. SRNKY — pře­lo­že­no na 1. 11. 2020 ve 14.00
24. 5. DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA — zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
24. 5. S TVOJÍ DCEROU NE — pře­lo­že­no na 14. 2. 2021
25. 5. VEPŘO, KNEDLO, ZELO — pře­lo­že­no na 9. 1. 2021
26. 5. MISERY — pře­lo­že­no na 19. 10. 2020
27. 5. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD — pře­lo­že­no na 26. 11. 2020
28. 5. REBELKY — pře­lo­že­no na 1. 11. 2020
29. 5. HORSKÁ DRÁHA — pře­lo­že­no na 15. 12. 2020
30. 5. CAVEWOMAN (14:00) — pře­lo­že­no na 24. 10. 2020 ve 14.00
30. 5. CAVEWOMAN (19:00) — pře­lo­že­no na 3. 1. 2021 v 19.00
31. 5. PAT A MAT — pře­lo­že­no na 22. 11. 2020 v 10.00
31. 5. THE NAKED TRUTH — pře­lo­že­no na 30. 12. 2020
2. 6. LETEM SOKOLÍM — pře­lo­že­no na 12. 12. 2020 ve 14.00
7. 6. DNA — pře­lo­že­no na 5. 11. 2020
10. 6. ŠAŠEK A SYN — pře­lo­že­no na 16. 11. 2020
13. 6. SEX PRO POKROČILÉ — pře­lo­že­no na 18. 1. 2021

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce, děku­je­me za zacho­vá­ní Vaší příz­ně a buď­te zdrávi!

Diva­dlo Bol­ka Polívky