Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ZÁŘÍ ZAHÁJEN

17. 7. 2024

Váže­ní diváci,

přes­to­že je léto v plném prou­du, před­pro­dej na měsíc září je už zahá­jen. Novou diva­del­ní sezó­nu zahá­jí­me 2. 9. v 19:00 ve zre­kon­stru­o­va­ném Sále Bře­ti­sla­va Baka­ly v Bílém domě autor­skou hrou Bol­ka Polív­ky Sága aneb Vizov­ský zázrak.

V září také uve­de­me pre­mi­é­ru nové diva­del­ní insce­na­ce pod­le před­lo­hy Eugè­na Ione­s­ca Židle (15.,17. a 18. 9.), kte­rou reží­ru­je Mar­tin Čič­vák, a těšit se v ní může­te na her­ce Micha­la Ker­na a Evu Novot­nou. Podrob­nos­ti odtaj­ní­me vel­mi brzy!

Podí­vej­te se na kom­plet­ní pro­gram.

Moc se na Vás těšíme!