Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ŘÍJEN

10. 8. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,

dnes od 10:00 spouš­tí­me před­pro­dej vstu­pe­nek na říj­no­vá před­sta­ve­ní a pro­to­že už není tře­ba hub­nout do pla­vek, máme pro Vás samé lasko­mi­ny, pochu­ti­ny, pamlsky a chuťovky.

Před­kr­my
Pikant­ní jed­no­hub­ky á la Adéla Elbel ochut­ná­te v prv­ním díle nové zábav­né show S Adélou (4. 10.) a vál­ce navzdo­ry Vás Klá­ra Tro­ja­no­vá pohos­tí sar­din­ka­mi se sýrem Rou­en 44 (31. 10.). Podá­vá­me s fran­couz­ským ape­ri­ti­vem Cyra­no (9. 10.) z likér­ky Mar­ti­na Hof­man­na.

Hlav­ní chody
Spe­ci­a­li­tou šéf­ku­chař­ky Báry Hrzá­no­vé bude Kočka v ore­gá­nu (19. 10.), z domá­cí kuchy­ně dopo­ru­ču­je­me špe­káč­ky na divo­ko z před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (24. 10.), exo­tic­kou novin­kou pod­le tra­dič­ní ost­rav­ské recep­tu­ry jsou nadí­va­ní Komá­ři (14. 10.) a vege­ta­ri­á­ny uspo­ko­jí salát Vysa­vač (11. 10.) s Bobem Kleplem ve vlast­ní štá­vě nebo chil­li con Věra (21. 10.).

Dezer­ty
Ze sva­teb­ní­ho dor­tu Vám ukro­jí Tři grá­cie z umakar­tu (1. 10.) a o tva­ro­ho­vé buch­ty se podě­lí Bolek Polív­ka během Podiv­né­ho odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho (20. 10.). Mimo­řád­ně nabí­zí­me také ital­ské sou­f­flé Filu­me­na Mar­tu­ra­no (2. 10.) a vesmír­ný pudink Pozemšťan (6. 10.).

V pří­pa­dě nut­nos­ti může­te spá­lit poži­té kalo­rie na cvi­čiš­ti před­sta­ve­ní Letem soko­lím (10. 10.).

Celé menu a nápo­jo­vý lís­tek k nahléd­nu­tí zde.

Těší­me se na Vás a ať Vám chutná,
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky