Aktuality

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: ZLATA ADAMOVSKÁ

6. 4. 2021

Zla­ta Ada­mov­ská pat­ří řadu let mezi uzná­va­né a divác­ky oblí­be­né hereč­ky a dabér­ky. V diva­dle Stu­dio DVA aktu­ál­ně zkou­ší novou roli ve hře Tři grá­cie z umakar­tu.
Jaké je zkou­še­ní hry „do šuplí­ku“? Čím je jí blíz­ké Diva­dlo Bol­ka Polív­ky? A proč jí Ondřej Sokol říká „mon­tér Véna“?

Pod­cast si může­te poslech­nout níže nebo na Spo­ti­fy, Apple Pod­casts, Goo­gle Pod­casts nebo na You­Tu­be kaná­lu divadla.

Foto: Len­ka Hatašová