Aktuality

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY MEZI SVÁTKY

23. 12. 2021

Váže­ní divá­ci, 27. – 31. 12. je poklad­na ote­vře­na vždy hodi­nu před začát­kem před­sta­ve­ní. V ostat­ní dny je poklad­na uza­vře­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní. Diva­dlo Bol­ka Polívky