Aktuality

OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE TENTO TÝDEN

19. 2. 2024

Váže­ní návštěvníci,

ote­ví­ra­cí doba Gale­rie u dvou Polív­ků je ten­to týden pozměněna. 

Pátek bude ote­vře­no od 14–20 hodin.

V sobo­tu a nedě­li uza­vře­ná společnost. 

Děku­je­me za pocho­pe­ní a těší­me se na Vás.