Aktuality

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE

29. 2. 2024

Milí návštěv­ní­ci,

posou­vá­me ote­ví­ra­cí dobu Gale­rie u dvou Polívků. 

Nyní se na Vás bude­me těšit v těch­to časech:
— pátek a sobo­ta 15–22:00
— nedě­le 15–20:00