Aktuality

LETNÍ SCÉNA

9. 5. 2024

V pořa­dí devá­tý roč­ník Let­ní scé­ny potr­vá až do půl­ky srp­na a pro­běh­ne již tra­dič­ně v amfi­te­át­ru u kou­pa­liš­tě na Kra­ví hoře. Tyto prázd­ni­ny se s Let­ní scé­nou vydá­me také za hra­ni­ce Brna, a to do Slav­ko­va a Miku­lo­va! Těší­me se! 

Diva­dlo Bol­ka Polívky