Aktuality

FICHTL (6. 2.) SE PŘESOUVÁ NA 17. 4.

1. 2. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní Fich­tl, kte­ré se má konat 6. 2., se bohu­žel opět z důvo­du nemo­ci odklá­dá. Pře­sou­vá­me ho na nový ter­mín 17. 4. 2024 do Bílé­ho domu. 

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení. 

Diva­dlo Bol­ka Polívky