Aktuality

DNEŠNÍ FICHTL 24. 1. SE ODKLÁDÁ, PŘESUN NA 8. 3. 2024

24. 1. 2024

Váže­ní diváci,

dneš­ní před­sta­ve­ní Fich­tl (24. 1.) se bohu­žel z důvo­du nemo­ci odklá­dá. Před­sta­ve­ní pře­sou­vá­me na nový ter­mín 8. 3. 2024. 

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení. 

Diva­dlo Bol­ka Polívky