Aktuality

Sou­kro­mý: CHLAP NA ZABITÍ 3. 7. 2022 ZRUŠEN

31. 5. 2022

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Chlap na zabi­tí dne 3. 7. 2022 nebu­de z pro­voz­ně — tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstu­pen­ky je mož­né vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 30. 6. 2022. Pení­ze za vstu­pen­ky hra­ze­né onli­ne vám byly vrá­ce­ny zpět na účet.

Omlou­vá­me se za komplikace.
DBP