Aktuality

Bolek Polív­ka se ože­nil se svou dlou­ho­le­tou part­ner­kou Marcelou

25. 2. 2020

Bolek se nám ože­nil! ❤️ Vzal si svo­ji milo­va­nou Mar­cel­ku, se kte­rou má tři děti Jen­du, Fran­tiš­ka a Mari­án­ku. Svat­ba se kona­la 22. 2. 2020 na rad­ni­ci a v kos­te­le sv. Micha­la v Brně v úzkém rodin­ném kru­hu. Svěd­čit dora­zi­li man­že­lé Bar­toš­ko­vi, Jiří Bol­ko­vi, paní Andrea Mar­ce­le. Na obřa­du zazně­ly pís­ně v podá­ní Duša­na Vitáz­ka, Vik­to­rie Matu­šo­vo­vé a Hany a Pet­ra Ulrych­o­vých.
Novo­man­že­lům gra­tu­lu­je­me!
- Foto: Tino Kratochvil -